Konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnym

06.10.2016

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu ogłasza konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnym „Dziecko pyta – rodzic czyta, czyli przedszkolak w świecie emocji”.

Regulamin konkursu:
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez dziecko pracy plastycznej nawiązującej do treści przeczytanej przez rodzica książeczki o tematyce rozwijającej umiejętności emocjonalno-społeczne.
2. Prace konkursowe dzieci powinny wykonać samodzielnie na papierze formatu A4, techniką dowolną.
3. Do pracy należy dołączyć czytelną metryczkę – imię, nazwisko i wiek dziecka; tytuł i autora przeczytanej dziecku książeczki; krótki opis treści wykonanej pracy oraz telefon kontaktowy.
4. Prace konkursowe należy złożyć w Rejestracji Poradni do dnia 15.12.2016 r.
5. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 15.01.2017 r.
6. Rodzice dzieci, które otrzymały nagrody lub wyróżnienia zostaną powiadomieni telefonicznie.
7. Dostarczone prace będą przedstawione na terenie Poradni w formie otwartej wystawy a prace nagrodzone dodatkowo na stronie internetowej Poradni (pppzabrze.pl).
8. W dniu 1.02.2017 r. odbędzie się uroczyste wręczenie nagród, które uatrakcyjni występ Pracowni Teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu.
9. Organizatorzy konkursu przewidują trzy rzeczowe nagrody główne – za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz 20 rzeczowych wyróżnień.