Miasto Zabrze podpisało porozumienie z firmą Skanska SA

06.09.2016

Dzisiaj w Sali historycznej zabrzańskiego Ratusza podpisane zostało porozumienie pomiędzy Miastem Zabrze, a firmą Skanska SA w sprawie objęcia patronatem kształcenia w zawodach budowlanych w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 6 oraz Technikum nr 6 w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego oraz kształcenia uczniów w/w szkół w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.

Podpisy pod porozumieniem złożyli: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz Mirosław Siepaka, dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego w Katowicach firmy Skanska SA.

Porozumienie zawarto w celu:
– objęcia patronatem kształcenia w zawodach budowlanych,
– zaangażowania się stron porozumienia w promocję i rozwój nowoczesnych
i szczególnie przydatnych na krajowym i zagranicznym rynku pracy zawodów poprzez dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia zawodowego zgodnego
i zharmonizowanego z potrzebami pracodawców,
– unowocześnienia oferty edukacyjnej, w szczególności w zakresie kształcenia
w zawodach budowlanych, poprzez stworzenie szkołom i Centrum przez firmę Skanska SA dostępu do nowoczesnych technologii, maszyn, narzędzi i materiałów,
– stworzenia absolwentom w/w szkół możliwości nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych zwiększających ich szansę na zatrudnienie na rynku pracy.

W ramach porozumienia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu oraz firma Skanska SA zorganizują zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe dla uczniów ZSZ nr 6 oraz Technikum nr 6 począwszy od roku szkolnego 2016/2017 oraz z naborów na kolejne lata.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów będą się odbywać na terenie prowadzonych przez firmę Skanska SA przedsięwzięć na stanowiskach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych.