Karnety do Parku 12C dla mieszkańców Zabrza

28.07.2016

Muzezeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu informuje, że od 1 sierpnia wprowadzony zostanie karnet rodzinny dla mieszkańców Zabrza, który upoważniał będzie do korzystania z atrakcji Parku 12C codziennie, w godz. 8.00-20.00, przez 30 dni od daty zakupu.

Zasady działania karnetu:

– karnet upoważnia do wejścia na teren parku maksymalnie czterech osób (w tym minimum jeden opiekun – osoba pełnoletnia)

– karnet nie obejmuje zabaw z animatorem w Bajtel Grubie

– okaziciel karnetu musi być mieszkańcem Zabrza.

– administrator Parku 12C zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia atrakcji w celu dokonania nieplanowanych konserwacji, w przypadku wystąpienia utrudnień administrator parku umieści stosowną informację w zakładce Park 12C na stronie www.sztolnialuiza.pl

Karnety można nabyć od 1 sierpnia w kasie Parku 12C (ul. Sienkiewicza 43) oraz w kasie Kopalni Guido (ul. 3 Maja 93).