Zmodernizowany Komisariat II Policji w Zabrzu

20.07.2016

20 lipca odbyła się uroczystość oddania do użytku zmodernizowanego Komisariatu II Policji w Zabrzu. Inwestycja w zakresie standaryzacji całej Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu kosztowała łącznie ponad 9 mln zł, z czego kwota 1,5 mln zł to dofinansowanie Miasta Zabrze.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, insp. Krzysztof Justyński, komendant wojewódzki policji w Katowicach, insp. Dariusz Wesołowski, komendant miejski policji w Zabrzu oraz liczni goście w tym przedstawiciele slużb mundurowych oraz związków zawodowych działających w policji.

– W ostatnich latach następuje dynamiczny proces modernizacji zabrzańskiej policji. Inwestycje w remont nieruchomości, zakup wyposażenia i nowego sprzętu czy zwiększenie mobilności operacyjnej przyczyniają się do konsekwentnej poprawy wyników osiąganych przez funkcjonariuszy – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Wypracowane w ten sposób efekty bezpośrednio przekładają się na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Zabrzański samorząd – współdziałając z Komendą Miejską Policji – uczestniczy w procesie standaryzacji. Wspierając finansowo ten zakrojony na szeroką skalę projekt dofinansowujemy zakup radiowozów czy współorganizujemy dodatkowe patrole. Mamy bowiem na uwadze troskę o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym Zabrze. Jesteśmy świadomi, że efektywna współpraca pozwala jeszcze skuteczniej wykonywać zadania z zakresu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości. 

Przypomnijmy, że prace remontowe w Komisariacie rozpoczęły się w 2014 r. Obejmowały one m.in.: termoizolację budynku, remont dachu i przebudowę strychu na szatnie i pomieszczenia służbowe, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wentylacyjnej, teleinformatycznej i elektrycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont wnętrza komisariatu, wymianę mebli oraz sprzętu elektronicznego i informatycznego. Remont przeszła również strefa wejściowa komisariatu, która została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.