BEZPŁATNY cykl szkoleń dla przedsiębiorstw MŚP

30.05.2016

Chcesz osiągnąć sukces biznesowy? Chcesz doprowadzić swoją firmę na szczyt? Weź udział w projekcie "FIRMA to JA"

Warunki uczestnictwa w projekcie:
1: Przedsiębiorstwo sektora MŚP wyłącznie z Zabrza.
2: Tylko jeden przedstawiciel z danego przedsiębiorstwa o stażu pracy u danego pracodawcy minimum 3 lata (36 miesięcy do dnia ogłoszenia naboru).

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną
na adres: rekrutacja ZIPH@gmail.com do dnia 31.05.2016 r.

W treści zgłoszenia należy podać:
– Nazwę firmy.
– Adres siedziby firmy.
– Imię i nazwisko przedstawiciela przedsiębiorstwa.
– Staż pracy kandydata – przedstawiciela zarządzającego przedsiębiorstwem.
– Należy dołączyć oświadczenie pracodawcy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu

Projekt jest realizowany z budżetu Miasta Zabrze.
Info.-> 665 065 555

W projekcie:

Etap 1. Szkolenie wprowadzające do zagadnienia strategii rozwojowej przedsiębiorstw (czas trwania 4h)
Termin: 03.06.2016
Miejsce: Hagera 41, Zabrze

Etap 2. Warsztaty z zakresu planowania strategicznego i zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa (czas trwania 2 dni po 8h)
Terminy: do ustalenie na pierwszym spotkaniu jednakże w okresie pomiędzy 06.06.2016 – 17.06.2016.
Miejsce: Hagera 41, Zabrze

Etap 3. Profesjonalne wsparcie coachigowe ICF w ramach stworzenia indywidualnej (szytej na miarę) strategii rozwojowej firmy w postaci dokumentu (indywidualne sesje coachingowe z akredytowanym coachem International Coach Federation) (czas trwania: 2 sesje po ok 1h)
Terminy: do ustalenia indywidualnie coach i uczestnik dogodnie dla obu stron w okresie do końca lipca 2016.
Miejsce: Hagera 41, Zabrze

Zabrzańska Izba Przemysłowo-Handlowa Oddział Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach zaprasza na bezpłatne szkolenia coachingowe zabrzańskich przedsiębiorców!

Polecamy i zapraszmy!