VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

19.05.2016

Trwa ósma edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (18-20 maja 2016 r.) Kongres – najważniejsze wydarzenie gospodarcze w Europie Centralnej – to cyklu debat z udziałem kilku tysięcy gości z krajów europejskich, a także z Azji i Afryki. 

Wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest aktywny udział gości reprezentujących szerokie spektrum kompetencji i środowisk. Kongres przyciąga reprezentantów biznesu, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne oraz polityków i ekspertów z kraju, Europy i świata.
Szczególną troską organizatorów EEC pozostaje adekwatność tematyki debat wobec sytuacji w Europie, Polsce i świecie. W tym roku kontynuowana jest szeroka debata o wzajemnych powiązaniach energetyki i jej zaplecza surowcowego z przemysłem i polityką klimatyczną.
Inne kierunki tematyczne poruszane na Kongresie to:
– różnorodne aspekty cyfrowej rewolucji w gospodarce – czyli digitalizacja jako silny i powszechny trend, którego nie można lekceważyć.
– wpływ sytuacji geopolitycznej w Europie i świecie na bezpieczeństwo, na przyszłość europejskiej integracji i szanse globalnej ekspansji gospodarczej.
– innowacyjność i będący jej nośnikiem młody biznes – Kongres kontynuuje swoje otwarcie na ludzi młodych, ambitnych i kreatywnych.

Transmisja on-line z Kongresu -> http://www.eecpoland.eu/pl/