Ruszyła 15. kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

29.04.2016

27 kwietnia, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu, rozpoczęto jubileuszową 15. edycję ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016” – pod hasłem "Pod dobrą opieką". W ramach zajęć profilaktycznych uczniowie będą, na podstawie przekazanych im materiałów, rozważać temat opieki, podejmowania właściwych decyzji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zwracania się o pomoc do odpowiedzialnych dorosłych.

Rodzicom uczniów przybliżony zostanie temat nadopiekuńczości i braku opieki oraz wynikające z tych postaw konsekwencje rozwojowe.

Do realizacji tegorocznych działań profilaktycznych w ramach kampanii zgłosiło się 57 placówek oświatowych, w tym 32 szkoły podstawowe, 24 gimnazja oraz OPP Nr 3. Zaangażowani będą również rodzice, nauczyciele oraz sprzedawcy napojów alkoholowych.