O Zabrzu w "Poznaj świat"

12.04.2016

W cieszącym się coraz większą popularnością portalu www.poznajświat.pl pojawiły się dwie ciekawe publikacje na temat Zabrza.Jeden z artykułów poświęcono zbliżającym się międzynarodowym targom turystyki przemysłowej oraz towarzyszącej im konferencji, które odbędą się w Zabrzu 15-16 kwietnia.

– Targi są unikatowym wydarzeniem w skali naszego kraju, promują turystykę industrialną oraz podziemną. Ta gałąź turystyki prężnie się rozwija, staje się coraz bardziej popularna, dlatego coraz więcej obiektów oferujących unikatowe produkty turystyczne docenia i wspiera to wydarzenie – pisze autor artykułu „Postawili na turystykę industrialną”.

Druga z publikacji poświęcona została architekturze modernistycznej na Górnym Śląsku i znaczącej roli Zabrza, jako miasta, które nie zapomniało o cennym dziedzictwie przeszłości.

– Zabrze na tle śląskich miast wyróżnia się pod względem architektury. Pod koniec XIX wieku z kilkunastu osiedli robotniczych, wsi i osad wyodrębnił się nagle organizm wielkomiejski. Nie miał jednak tradycji, tożsamości ani średniowiecznej zabudowy, a jedyne lokalne centra tworzyły się wokół dużych zakładów. Sytuacja ta – z pozoru niewygodna – okazała się atutem miejscowości. Zabrze, jako miasto idealnie nadające się do szeroko zakrojonych eksperymentów urbanistycznych, stało się prawdziwą „ziemią obiecaną” modernistycznych twórców i polem do popisu dla wielu cenionych w świecie architektów. Górny Śląsk, podzielony między Polskę i Niemcy, stał się też przedmiotem bezprecedensowej rywalizacji w budownictwie – można przeczytać w obszernej, fachowej ale napisanej przystępnym i ciekawym językiem publikacji „Na szlaku zabrzańskiego modernizmu”.

Autor podkreśla, że inspiracji i materiałów do publikacji dostarczył mu, m.in. audio-przewodnik „Zabrzański Szlak Modernizmu” – dostępnym bezpłatnie na stronie www.audiotrip.org

Postawili na turystykę postindustrialną
http://www.poznaj-swiat.pl/a6Ff8_04_2016_2.html?utm_source=newsletter_04_2016_2&utm_medium=content_N8&utm_campaign=przygotuj_sie_do_sezonu_plazowego

Na szlaku zabrzańskiego modernizmu
http://www.poznaj-swiat.pl/TYnsZ_04_2016_2.html?utm_source=newsletter_04_2016_2&utm_medium=content_N5&utm_campaign=przygotuj_sie_do_sezonu_plazowego