Konferencja MedTrends 2016

15.03.2016

W ostatni weekend 18-19 marca w zabrzańskim hotelu Diament odbyła się konferencja MedTrends 2016. Za organizację odpowiadały Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia oraz Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W wydarzeniu udział wzięła prezydent miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik oraz dyrektor ŚCCS – profesor Marian Zembala.  

– Konferencję MedTrends 2016 postrzegam jako wiodące wydarzenie w branży medycznej w tej części Europy – stwierdził Adam Konka, prezes Zarządu Spółki Kardio-Med. Silesia. – Event był doskonałą okazją do wymiany wiedzy pomiędzy środowiskiem naukowym, sektorem medycznym oraz dostawcami nowych technologii. Co kluczowe – w trakcie konferencji uczestnicy poznali najnowsze trendy z zakresu e-Zdrowia m.in. rozwiązania Zdalnej Opieki Medycznej, które bez wątpienia stanowią przyszłość dla całej branży.
Z dużą nadzieją patrzę również na możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami regionalnych władz sektora ochrony zdrowia – w zakresie realizacji i rozwoju platform regionalnych do zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną oraz projektów finansowanych w ramach RPO dotyczących e-zdrowia oraz usług społecznych – dopowiada Adam Konka.

W programie konferencji były m.in.:
• Medyczne, organizacyjne, prawne, finansowe aspekty e-zdrowia – gdzie jesteśmy w roku 2016?
• Platformy e-Zdrowia jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce – przegląd dobrych praktyk
• Regionalny wymiar e-Zdrowia – kluczowe wyzwania dla współpracy pomiędzy regionami na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce – panel ekspercki
• Medycyna personalizowana w kontekście wyzwań współczesnej onkologii, hematologii dziecięcej, kardiologii
• Prawne i etyczne aspekty medycyny personalizowanej
• Druk 3D i jego szerokie zastosowanie w medycynie (m.in. med. regeneracyjnej, transplantologii)
• Migotanie przedsionków i udar mózgu – problem wciąż nierozwiązany.
• Idea Projektu NOMED-AF
• Kompleksowe badanie zmysłów – nowe technologie telemedyczne Zastosowanie
• Kinecta na sali operacyjnej oraz w rehabilitacji onkologicznej i neurologicznej
• Wirtualna rzeczywistość w medycynie
• Innowacyjne metody edukacji i szkolenia specjalistycznego – czyli nauka na miarę XXI wieku
• Warsztaty Start-Up case study: czyli jak odnieść sukces?
• Konkurs TopTrends – na najlepszy start-up MedTrends 2016

MedTrends 2016
Jeszcze ciekawsza edycja: gorące tematy, trudne rozmowy, aktualne i przyszłe trendy w onkologii, neurologii, kardiologii, genomice, e-zdrowiu.

Więcej informacji na stronie www.medtrends.p i na Fb pod adresem: https://www.facebook.com/ForumMedTrends/?fref=ts