Śląska Karta Seniora – skorzystaj z ulg

04.03.2016

Wystarczy mieć ukończone 60 lat i okazać dowód osobisty, aby móc skorzystać z wielu ulg, jakie zostały przygotowane na terenie całego województwa śląskiego w ramach programu Śląskiej Karty Seniora.

Czym jest Śląska Karta Seniora?
Jest ofertą specjalnych usług, ulg oraz szczególnych uprawnień pozwalających na udostępnienie zasobów instytucji kultury, rekreacji i edukacji na terenie województwa śląskiego w celu dodatkowego wsparcia i wzbogacenia życia osób, które ukończyły 60 rok życia.

Kto jest uprawniony do korzystania ze Śląskiej Karty Seniora?
Grupą uprawnioną do korzystania ze Śląskiej Karty Seniora są osoby, które ukończyły 60 rok życia. Dokumentem legitymacyjnym umożliwiającym skorzystanie z uprawnień oferowanych w projekcie jest dowód osobisty.

Partnerzy
Specjalne usługi oraz ulgi i/lub szczególne uprawnienia dla osób starszych będą oferowane przez partnerów projektu. Na etapie rozpoczęcia wdrażania projektu jego bazowymi partnerami będą podmioty powiązane strukturalnie i kapitałowo z województwem śląskim – wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne w tym m.in.:
• Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach
• Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
• Muzeum Śląskie w Katowicach
• Muzeum Zamkowe w Pszczynie
• Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie
• Opera Śląska w Bytomiu
• Park Śląski
• Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie
• Teatr Rozrywki w Chorzowie
• Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
• Biblioteka Śląska
• Instytucja Filmowa SILESIA FILM
• Muzeum Górnictwa Węglowego
• Zamek Cieszyn

Więcej obiektów na stronie internetowej: www.seniorzy.slaskie.pl

Mając na uwadze dążenie do zapewniania seniorom dostępu do jak najszerszej oferty, przewidziano również współpracę z partnerami z sektora prywatnego i jednostek samorządu terytorialnego.

Jak zostać partnerem?
Przedsiębiorcy i inne zainteresowane podmioty mogą przystąpić w charakterze partnera do projektu Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora. Udział w projekcie wiąże się z nieodpłatnym przyznaniem osobom w wieku 60 lat i więcej specjalnej oferty usług i/lub ulg i uprawnień.

Partnerzy projektu uzyskują wyjątkową szansę, aby:
• podkreślić swój wizerunek jako podmiotu otwartego na inicjatywy społeczne i przyjaznego seniorom,
• stać się częścią budowanego na terenie województwa śląskiego systemu wspierania seniorów, co z pewnością zostanie docenione przez mieszkańców regionu,
• pozyskać nowych klientów, dzięki zwiększeniu rozpoznawalności.

Szczegółowych informacji na temat projektu i sposobu dołączenia do grona partnerów udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu – 32 730 68 96.