Prace nad utworzeniem metropolii

02.03.2016

Małgorzata Mańka Szulik, prezydent Zabrza, przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz Andrzej Kotala, przewodniczący Zgromadzenia GZM wystosowali kolejne pismo w sprawie ustawy metropolitalnej. Tym razem do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka skierowano prośbę o spotkanie w sprawie trybu prac nad rozporządzeniem, określającym tryb postępowania w sprawie składania wniosku o utworzenie związku metropolitalnego oraz zakres dokumentów, które należy do wniosku dołączyć.

15 grudnia 2015 na Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, prezydenci wszystkich 14 miast członkowskich zadeklarowali jednogłośnie wolę wejścia w skład związku metropolitalnego. Zgodnie z ustawą o związkach metropolitalnych, granice obszaru metropolitalnego ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Do jej kompetencji należy także utworzenie związku metropolitalnego na danym obszarze. Powołany będzie też pełnomocnik wojewody ds. utworzenia związku metropolitalnego.

Górnośląski Związek Metropolitalny wystąpił na koniec 2015 roku do Prezesa Rady Ministrów o pilne wydanie rozporządzenia dotyczącego określenia trybu postępowania w sprawie złożenia wniosku, zakresu składanych dokumentów oraz określenia terminarza prac. Premier skierowała pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwemu do dalszego procedowania.

Miasta tworzące GZM są zdeterminowane dołożyć wszelkich starań, by taki związek dla wzmocnienia potencjału aglomeracji powstał. – mówi Małgorzata Mańka Szulik, Przewodnicząca Zarządu GZM – Dlatego zwracamy się z prośbą o spotkanie z panem ministrem. Chcemy aktywnie brać udział w pracach nad rozporządzeniem, tak by jego zapisy precyzyjnie określały tryb postępowania i zakres dokumentów, które chcemy złożyć. Czas biegnie szybko, działamy aktywnie, ale nie wszystko zależy od nas.

Jest gotowy wstępny harmonogram działań zmierzających do utworzenia związku. Powołano także zespół konsultacyjny ds. integracji transportu, złożony z szefów czterech organizatorów transportu publicznego, na czele którego stanął prof. Robert Tomanek z Uniwersytetu Ekonomicznego.

Zespół zajmie się analizą uwarunkowań związanych z integracją transportu publicznego w przyszłym związku metropolitalnym, z uwzględnieniem dotychczasowych różnic organizacyjnych i sposobów finansowania – mówi prof. Robert Tomanek z Uniwersytetu Ekonomicznego, stojący na czele zespołu konsultacyjnego ds. integracji transportu. – Celem jest wypracowanie koncepcji modelu organizacyjnego oraz identyfikacja zagrożeń i punktów krytycznych w systemie transportowym w naszej metropolii.

Jest to, po zespole ds. powołania Związku Metropolitalnego z prof. Dolnickim na czele, kolejny zespół ekspercki wspierający GZM. Opracowane zostały także w biurze GZM dane pokazujące powierzchnię, ludność a także wpływy z podatków dla poszczególnych wariantów.

W rekomendowanym wariancie, oprócz 14 miast GZM (Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze) miałyby ją tworzyć także: Knurów, Tarnowskie Góry, Wojkowice, Mikołów, Pyskowice oraz Łaziska Górne, Bieruń, Będzin, Czeladź i Radzionków. Rady tych gmin oraz miast GZM podjęły już uchwały w sprawie upoważnienia prezydenta lub burmistrza miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego.

W załączeniu pełna treść pisma.