W Zabrzu podsumowano 14. edycję kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

19.01.2016

19 stycznia br., w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu, podsumowano kolejną edycję kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – największej ogólnopolskiej akcji profilaktycznej, która odbywa się w naszym mieście już od 14 lat. Z tej okazji zostały wręczone nagrody i podziękowania zarówno uczniom biorących udział w kampanii, jak i nauczycielom oraz koordynatorom.

W ub. roku w Zabrzu akcja realizowana była w 26 szkołach podstawowych i 20 gimnazjach. Organizatorzy podkreślają, że z roku na rok w naszym mieście wzrasta liczba uczniów angażujących się w różnego rodzaju działania profilaktyczne. Co roku zmieniają się wprawdzie cele kampanii, jednak zawsze były i są one skierowane na rozwój ucznia, poszerzanie jego świadomości dotyczącej używek oraz innych środków uzależniających. W 2015 r., w kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zaangażowało się na terenie naszego miasta aż 6 tys. uczniów szkół podstawowych i 2149 uczniów gimnazjów. Łącznie w 14. edycji akcji wzięło udział 8412 uczniów, 49 koordynatorów oraz 167 realizatorów.

W uroczystym podsumowaniu kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, które odbyło się w zabrzańskim MOK-u 19 stycznia br., udział wzięli m.in.: zastępca prezydenta Zabrza Krzysztof Lewandowski, przedstawiciele zabrzańskiego magistratu, Śląskiego Kuratorium Oświaty, policji, Straży Miejskiej, dyrektorzy zabrzańskich placówek oświatowych i kulturalnych oraz licznie przybyli uczniowie.

W trakcie wtorkowej uroczystości mozna było nie tylko dowiedzieć się czegoś więcej o samych założeniach kampanii i jej przebiegu na terenie Zabrza, ale też zobaczyć, jak ideę akcji rozumieją i interpretują najmłodsi. Uczniowie SP nr 14 w Zabrzu zaprezentowali przedstawienie pt. "Czerwony Kapturek", a gimnazjaliści z ZS nr 39 w Zabrzu odegrali dwie scenki profilaktyczne. Nie zabrakło też występów tanecznych i wokalnych, które przygotowały dzieci skupione w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu,

Specjalny, Złoty Certyfikat, przyznany został w tym roku prezydent Zabrza Małgorzacie Mańce-Szulik, miastu Zabrze, Urszuli Koszutskiej – dyrektorowi Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Zabrzu, Janinie Wysockiej –  psychologowi, psychoterapeucie z PPP w Zabrzu oraz Janowi Szulikowi – pełnomocnikowi ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.

Akcję koordynowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu.

Więcej informacji nt. ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” znaleźć można na stronie: www.trzezwyumysl.pl