Metropolia może być większa

15.01.2016

Dzisiaj, prezydenci miast skupionych w GZM, spotkali się z prezydentami i burmistrzami miast, które mogą w przyszłości tworzyć związek metropolitalny. Na grudniowym posiedzeniu Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, prezydenci wszystkich czternastu miast członkowskich zadeklarowali wolę utworzenia związku metropolitalnego w trybie określonym ustawą i wejścia w jego skład. Może on jednak zostać powiększony, na co wskazywały warianty opracowane na zlecenie GZM.

– Celem naszego spotkania GZM było omówienie dotychczasowych prac nad tworzeniem związku metropolitalnego, kalendarza dalszych działań oraz zapoznania się z opiniami na ten temat – mówi Małgorzata Mańka Szulik, przewodnicząca Zarządu GZM. – Jestem przekonana, iż tylko merytoryczna dyskusja w szerokim gronie pozwoli na powołanie silnego podmiotu, który skutecznie wykorzysta nowe możliwości dla wzmocnienia potencjału aglomeracji.

Na spotkanie zaproszeni zostali prezydenci i burmistrzowie Knurowa, Tarnowskich Gór, Wojkowic, Mikołowa, Łazisk Górnych, Bierunia, Będzina, Czeladzi i Radzionkowa.

– Jesteśmy otwarci na miasta spoza GZM, które zechcą brać udział w tych pracach, teraz lub w przyszłości – dodaje przewodniczący zgromadzenia GZM Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa – Ustawa otwiera bowiem drzwi do dodatkowych pieniędzy dla naszych miast. Wśród zaproszonych są gminy, które formalnie nie mogły być członkiem GZM, ale z którymi współpracowaliśmy np. przy grupowym zakupie prądu. Mamy przygotowane stosowne wzory uchwał rad miejskich.

W GZM powołany został zespół konsultacyjny zajmujący się analizą prawną ustawy metropolitalnej i przygotowujący kolejne kroki formalne oraz rozwiązania, które powinny znaleźć się w aktach wykonawczych do ustawy. Zespół z prof. Bogdanem Dolnickim oraz byłym wojewodą śląskim, Tomaszem Pietrzykowskim na czele, jest otwarty na nowych członków. Ekspertom pomagają pracownicy biura GZM. Przygotowano już projekt uchwały upoważniającej prezydentów miast GZM do podejmowania działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego. Rekomendowany projekt został wysłany na początku roku do miast z prośbą o włączenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta.

Członkom grudniowego zgromadzenia zaproponowany został obszar przyszłego związku metropolitalnego w trzech wariantach. Każdy z nich odnosi się do powiązań funkcjonalnych, transportowych, więzi gospodarczych i społecznych, a także planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Opracowane zostały także dane pokazujące powierzchnię, ludność a także wpływy z podatków dla poszczególnych wariantów. Warianty wskazują odpowiednio 14 gmin (miasta GZM), 23 gminy (obszar wyznaczony w strategii „Śląskie 2020+”) oraz 52 gminy (obsługiwane przez 4 operatorów komunikacji zbiorowej KZK GOP, PKM Jaworzno, MZK Tychy, MZKP Tarnowskie Góry).

W rekomendowanym przez zespół konsultacyjny wariancie drugim, oprócz 14 miast GZM (Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze) miałyby ją tworzyć także: Knurów, Tarnowskie Góry, Wojkowice, Mikołów, Łaziska Górne, Bieruń, Będzin, Czeladź i Radzionków. To właśnie przedstawiciele tych miast wzięli udział w dzisiejszym spotkaniu.

– Cieszę się, że zostaliśmy w tym gronie poinformowani o stanie prac nad ustawą o metropoliach – mówi Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa. Przynależność do GZM zawsze budziła nasze zainteresowanie, a mamy dobre doświadczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o zakup energii dla miasta. Niestety formalnie nie mogliśmy być członkiem związku. Jeśli ustawa przyniesie korzyści dla Mikołowa, warto wspólnie pracować nad jej wdrożeniem.

– Pamiętajmy o tym, że co najmniej 70 proc. rad miast i gmin położonych w obszarze metropolitalnym, musi wyrazić pozytywną opinię w tej sprawie – dodaje Marcin Krupa, prezydent Katowic – Konieczne są także konsultacje w miastach. Przed nami wiele pracy. Ważne, iż wspólnie ustaliliśmy, że to GZM będzie koordynował te działania. Dzisiejsze spotkanie to kolejny krok do rozszerzenia współpracy poza GZM. Mamy czas do końca czerwca br., by związek zaczął działać od stycznia 2017 r.

Zgodnie z ustawą o związkach metropolitalnych, granice obszaru metropolitalnego ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Do jej kompetencji należy także utworzenie związku metropolitalnego na danym obszarze. Powołany będzie też pełnomocnik wojewody ds. utworzenia związku metropolitalnego.

Górnośląski Związek Metropolitalny wystąpił już do Prezesa Rady Ministrów o pilne wydanie rozporządzenia dotyczącego określenia trybu postępowania w sprawie złożenia wniosku, zakresu składanych dokumentów oraz określenia terminarza prac. Premier skierowała pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwemu do dalszego procedowania.