Zarządzenie prezydenta miasta Zabrze

12.01.2016

Przekazujemy do wiadomości zarządzenie nr 22/WPTS/2016 prezydenta miasta Zabrze z 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2016 r.

Treść zarządzenia w załączeniu.