Dobra ocena pracy Urzędu Miejskiego w Zabrzu

05.01.2016

Mieszkańcy dobrze oceniają pracę Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Tak wynika z Diagnozy Społecznej 2015, którą przygotował zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. Badano wiele aspektów ważnych dla funkcjonowania społeczności lokalnych.

Kolejną porcję wyników publikuje Gazeta Wyborcza z 3 stycznia 2016 roku. Przeczytać możemy, że pracę urzędników oceniano w największych polskich miastach. Mieszkańcy byli pytani o to, czy załatwiając sprawy urzędowe napotykają problemy. 64 proc. zabrzan stwierdziło, że ani razu nie miało kłopotów z załatwieniem spraw w swoim urzędzie. Podobnie dobry wynik miał jeszcze tylko Bytom, gdzie problemów z załatwieniem swoich spraw w urzędzie nie miało 58 proc. mieszkańców tego miasta.

Diagnozę co dwa lata przygotowuje zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. O miejscu w rankingu decyduje opinia mieszkańców: ankietowani sami oceniają swój poziom zadowolenia z mieszkania w danym mieście. Miejsce na liście zapewnia każdej z miejscowości największa ilość pozytywnych opinii.

Przypominamy, że o Diagnozie Społecznej pisaliśmy w grudniu ub. r.. Tekst jest dostępny pod adresem: http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/w-zabrzu-dobrze-sie-mieszka