XX sesja Rady Miasta Zabrze

21.12.2015

21 grudnia, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XX sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych sześć projektów uchwał w nst. sprawach:

1. budżetu miasta Zabrze na 2016 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką,
b) przedstawienie opinii i wniosków Komisji, w tym opinii Komisji właściwej ds. budżetu,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
d) przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, opinii i wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję właściwą ds. budżetu,
e) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028,
3. wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy Centrum Południe,
4. wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy Centrum Południe,
5. wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy Centrum Południe,
6. wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy Centrum Południe.