34. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

14.12.2015

13 grudnia w Zabrzu-Zaborzu odbyły się obchody 34. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Nabożeństwo było głównym punktem niedzielnych uroczystości upamiętniających opór społeczny wobec stanu wojennego.

Po mszy św. pod tablicą upamiętniającą miejsce internowania działaczy NSZZ „Solidarność” kwiaty złożyli przedstawiciele władz miasta Zabrze, związków zawodowych. oświaty, instytucji, stowarzyszeń.  

Zabrzańskie uroczystości miały charakter regionalny, zorganizowali je: miasto Zabrze, Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Na terenie parafii pw. św. Jadwigi leży zakład karny przy ul. Janika, w którym w czasie stanu wojennego internowano działaczy „Solidarności” i opozycjonistów. Tutejsi księża byli wtedy duszpasterzami internowanych, którzy zaczęli trafiać do zakładu w Zaborzu w pierwszym dniu stanu wojennego. Przez rok istnienia obozu przewinęło się przez niego kilkaset osób – głównie działacze opozycji ze Śląska i Zagłębia, a także z ówczesnego woj. częstochowskiego. Wywodzili się z różnych środowisk – byli wśród nich studenci, robotnicy, lekarze i naukowcy. W stanie wojennym w tamtejszym więzieniu mieścił się jeden z największych z 49 w kraju ośrodków internowania.

W Zabrzu przetrzymywany był m.in. legendarny przywódca strajku w Hucie Katowice w 1980 r. i sygnatariusz Porozumienia Katowickiego, Andrzej Rozpłochowski. Obóz zamknięto w grudniu 1982 r. Internowanych przewieziono wówczas do zakładów w Raciborzu i Strzelcach Opolskich. Wielu z nich jest obecnie członkami Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym. Dawny obóz to nadal działający zakład karny.