Uwaga! Smog

07.11.2015

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zawiadamia, że 6 listopada br. na obszarze aglomeracji górnośląskiej (w mieście Gliwice i Zabrze), aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej (w mieście Rybnik), na terenie miasta Częstochowa (stacja komunikacyjna) oraz w strefie śląskiej w powiecie żywieckim wystąpiło w powietrzu przekroczenie wartości progowej (200 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (300 µg/m3).

Szczegółowe informacje dotyczące powiadomienia można uzyskać na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/raporty.html

Grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:

– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze oraz dzieci

– osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.

 

Środki ostrożności, które powinny być podjęte to:

– w przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10

unikanie przebywania na otwartej przestrzeni przez najbardziej narażone grupy ludności, a pozostałe osoby powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym.

– w przypadku przekroczenia poziomu 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10 najbardziej narażone grupy osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni.

 

Wojewoda Śląski zwraca się z apelem do mieszkańców województwa o ograniczenie na czas znaczących przekroczeń pyłu zawieszonego:

  • spalania paliw złej jakości takich jak muły i miały węglowe oraz w miarę możliwości korzystanie w tym czasie z grzejników elektrycznych lub palenisk niskoemisyjnych na gaz lub olej opałowy (jeśli w gospodarstwie domowym występują alternatywne źródła ciepła),

  • palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań,

  • wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia,

  • spacerów z dziećmi.

 

 

Przypomina się o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych. Nie powinny być również spalane liście i gałęzie.