35-lecie świętuje Klub Inteligencji Katolickiej

22.10.2015

35-lecie działalności obchodzi w tym roku Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Patronat honorowy nad jubileuszem objęła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. 24 października br. w kościele pw. Św. Anny w Zabrzu odprawiona zostanie uroczysta msza św. z okazji 35-lecia KIK.

Po nabożeństwie, o godz. 10.00, zostana złożone kwiaty pod tablicami upamiętniającymi: Orlęta Lwowskie, mieszkańców Zabrza wywiezionych w 1945 r. do łagrów sowieckich oraz represjonowanych żołnierzy – górników. Na godz. 10.30 zaplanowano przejście do gmachu Muzeum Górnictwa Węglowego mieszczącego się przy ul. 3-go Maja 19 w Zabrzu, a o godz. 11.00 przywitanie gości i Spotkanie Jubileuszowe. W trakcie obchodów przypomniana zostanie historia Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, wręczone zostaną dyplomy honorowego członkostwa KIK w Katowicach prof. Andrzejowi Ślebarskiemu i senatorowi RP Czesławowi Ryszce. Będzie też czas na wręczenie podziękowań w formie dyplomów oraz wystąpienia zaproszonych gości.

O godz. 15.15 z programem artystycznym wystąpi Nauczycielski Chór Laetitia Cantus ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Zabrzu. Natomiast na godz. 15.15 zaplanowano zwiedzanie Muzeum oraz wystawy jubileuszowej