Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum nr 25

13.10.2015

W tym roku uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem władz miasta odbyła się 13 października w Gimnazjum nr 25 w Zabrzu. Wzięli w niej udział m.in.: Jan Pawluch – zastępca prezydenta Zabrza, Elżbieta Urbaniak z Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Mirosław Kaszycki – naczelnik Biura Kontroli w UM Zabrze, Herbert Kopiec – inspektor nadzoru budowlanego oraz Mirosław Maj – przewodniczący Zarządu Osiedla Tadeusza Kotarbińskiego.

Obchody Dnia Edukacji tradycyjnie składały się z części artystycznej i oficjalnej. Młodzież przygotowała przedstawienie według scenariusza napisanego przez ucznia klasy IIA Piotra Mańkowskiego. W krzywym zwierciadle przedstawiono fragment życia szkoły, nawiązywała również do przeprowadzonego niedawno remontu. Spotkała się z niesłychanym aplauzem widzów. Część artystyczną uświetnił także występ szkolnego chóru oraz solistki Zosi Nowak-Kukawskiej uczennicy klasy IB. Na zakończenie, zgodnie z tradycją szkoły, uczniowie zaprezentowali scenki, w których sparodiowali nauczycieli.

W części oficjalnej głos zabrali: dyrektor gimnazjum Katarzyna Gryta, zastępca prezydenta Zabrza Jan Pawluch, przewodniczący zarządu osiedla Mirosław Maj oraz inspektor Herbert Kopiec. Zaproszeni goście złożyli życzenia i podkreślili walory małej, środowiskowej szkoły – atmosferę, współpracę środowiska lokalnego ze szkołą, zalety edukacyjne i wychowawcze.