Inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym

07.10.2015

W środę, 7 października, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016. Wzięła w niej udział m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W trakcie uroczystości tytuł doktora honoris causa otrzymał prof. dr hab. Bogusław Fiedor, otwarto też Ścieżkę Drzew Polskich "UniEko" przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Wykład inauguracyjny „O potrzebie równowagi metodologicznej w Ekonomii” wygłosił prof. dr hab. Bogusław Fiedor. Tradycyjnie w trakcie uroczystości nastąpiła też immatrykulacja studentów I roku, a także wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia.

– Uniwersytet Ekonomiczny czerpiąc z tradycji i etosu europejskiej nauki kształci studentów na najwyższym poziomie zarazem realizując projekty naukowo-badawcze w skali ogólnokrajowej i międzynarodowej – stwierdziła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Wskazać należy także na potencjał ludzki, dydaktyczny i naukowy, który przyczynia się do tego, że Uniwersytet Ekonomiczny umacnia pozycję prężnie rozwijającego się ośrodka akademickiego, kuźni kadr, a tym samy przyczynia się do rozwoju gospodarczego naszej aglomeracji. Jako członek Konwentu z satysfakcją obserwuję, że Uniwersytet Ekonomiczny podejmując ambitne wyzwania realizuje projekty łączące świat nauki ze światem biznesu i administracji oraz bierze aktywny udział w międzynarodowych konsorcjach badawczych – dodała prezydent Zabrza.