Rekultywacja terenu po byłej koksowni

05.10.2015

5 października został oddany do użytku zrekultywowany teren po byłej koksowni Concordia w Zabrzu.

To kolejny obszar w mieście, który zmienił się dzięki realizacji projektu pn. "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze".

– Przy wsparciu unijnych środków realizowanych jest w Zabrzu wiele zadań. Rekultywacja terenów nad Bytomką należy do jednych z największych. Ich realizacja sprawia, że nasze miasto staje się coraz bardziej przyjazne mieszkańcom. Przykładam tych działań jest teren po byłej koksowni Concordia, który dziś został przekazany do użytkowania – będzie tu można z przyjemnością spacerować czy też jeździć na rowerze – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Projekt ten miał na celu przywrócenie gruntom zdegradowanym wartości przyrodniczych poprzez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, odtworzenie gleb oraz zbudowanie niezbędnych dróg.

Zawarte były trzy umowy :
1. CRU/265/2014 (teren podstawowy A, B, C)
2. CRU/502/2015 (umowa uzupełniająca)
3. CRU/1298/2014 (teren dodatkowy D)

Pierwszą umowę na rekultywację tego terenu podpisano 30 stycznia 2014 r. z konsorcjum firm :
– ABG Grzegorz Oleksa – Lider konsorcjum
– FCB Ronenberger Tomasz Ronczoszek
– Petroster Spółka Jawna – Andrzej Koźbiał, Jan Dziura Bartkiewicz
Dotyczyła ona prac rekultywacyjnych na terenie północnym i południowym .

W międzyczasie miasto dokupiło teren środkowy tzw. Teren D o powierzchni 2,74 ha, który również objęty został projektem rekultywacji . Umowa na realizację prac rekultywacyjnych na tym terenie została podpisana 28 maja 2014 r. Prace wykonywało w/w konsorcjum.

Łączna powierzchnia terenów objętych pracami rekultywacyjnymi wyniosła 9,52 ha, a łączne nakłady poniesione na realizacje wyniosły: 10 539 918,67 zł.

W ramach rekultywacji wykonano następujące prace :
– usunięto odpady komunalne i przemysłowe
– wyburzono zbędne obiekty
– wykonano zabezpieczenie pozostałych obiektów w stanie trwałej ruiny (takich jak: wieża strażacka, mur oporowy, hala krystalizacji naftalenu)
– wykonano makroniwelacje terenu z wymianą częściową gruntu
– przeprowadzono bioremediację zanieczyszczonego gruntu
– wykonano utwardzone ciągi do pielęgnacji zieleni z możliwością wykorzystania ich jako ciągi pieszo rowerowe
– nasadzono ok. 1400 szt. drzew i krzewów
– wykonano trzy stacje ścieżki dydaktycznej
Teren został także przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne poprzez realizację ciągów komunikacyjnych na odpowiednio ukształtowanym terenie (małe nachylenia i brak barier poprzecznych).