Zabrze przestrzenią rozwoju

Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Śląskiej

30.09.2015

30 września odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego na Politechnice Śląskiej.

Podczas uroczystości Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, otrzymała odznaczenie "Zasłużony dla Politechniki Śląskiej". Wyróżnienie jest wręczane osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Politechniki Śląskiej.

– Z uznaniem spoglądamy na bogatą historię jednej z największych uczelni technicznych w Polsce, stanowiącej ważne zaplecze naukowo-dydaktyczne nie tylko w skali regionu i kraju, ale także w wymiarze europejskim – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Od siedmiu dekad Politechnika Śląska wzbogaca polski dorobek naukowy zarazem wskazując na ogromny potencjał naszej aglomeracji. Będąc istotną instytucją życia publicznego pełni zarazem szczególną rolę opiniotwórczą.

Politechnika Śląska powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie. Na 15 wydziałach Politechniki Śląskiej prowadzonych jest obecnie 51 kierunków studiów i blisko 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można również studiować administrację, logistykę, socjologię i zarządzanie, a także filologię i pedagogikę. Jedenaście wydziałów uczelni znajduje się w Gliwicach, dwa w Katowicach i dwa w Zabrzu. Oprócz tego zajęcia dydaktyczne na Politechnice Śląskiej odbywają się w Dąbrowie Górniczej, Rybniku i Tychach, dzięki czemu uczelnia obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego.