Podsumowano konkurs "Zielone Zabrze"

25.09.2015

Za nami XX edycja konkursu „Zielone Zabrze”. Jej podsumowanie odbyło się 22 września br. w Restauracji „Pod Kasztanami” w Zabrzu. Kolejny raz miasto Zabrze – Gmina Przyjazna Środowisku – uhonorowała swoich mieszkańców, którym troska o przyrodę i estetykę otoczenia nie jest obojętna.

Uczestnicy konkursu startować mogli w pięciu niżej wymienionych kategoriach: najpiękniejszy balkon, ogród przydomowy, zieleniec na osiedlu mieszkaniowym, zieleniec przed zakładem pracy, ogródek działkowy.
Dodatkowo do konkursu delegatura rejonowa w Zabrzu Polskiego Związku Działkowców zgłosiła 13 rodzinnych ogrodów działkowych, wyróżnionych w wyniku oceny wewnętrznej.

Łącznie w pięciu kategoriach brało udział 46 uczestników.

W lipcu i sierpniu komisja złożona z przedstawicieli delegatury rejonowej w Zabrzu Polskiego Związku Działkowców oraz pracowników Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przeprowadziła lustrację zgłoszonych balkonów oraz ww. terenów zieleni, biorąc pod uwagę przy ich ocenie estetykę obiektu oraz układ kompozycyjny roślin, trafność doboru gatunków oraz różnorodność odmian.

Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom wiedzy ogrodniczej uczestników konkursu, poparty fachowością oraz ogromnym nakładem pracy, w doborze gatunków bylin, krzewów i drzew ozdobnych, bogactwem uprawianych warzyw, jak również różnorodnością układów kompozycyjnych roślin wraz z małą architekturą.

Lista nagrodzonych (miejsca I)
1. Łucja Goczoł (balkon)
2. Jan Mnich (ogród przydomowy)
3. Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Administracja Domów Spółdzielczych „Północ” (zieleniec na osiedlu mieszkaniowym)
4. Centrum Edukacji i Rehabilitacji (zieleniec przed zakładem pracy ul. Wyciska 5)
5. Helena i Eugeniusz Krajewscy (ogródek działkowy ROD „Wiśnia”)
Katarzyna i Łukasz Juraszek (ogródek działkowy ROD „Wiśnia”)
Wiesław i Ewa Osińscy (ogródek działkowy ROD „Kaprys”)
Józef Kozielski (ogródek działkowy ROD „Kaprys”)
Halina i Henryk Janczek (ogródek działkowy ROD „Wiśnia”)
( przyznano pięć równorzędnych pierwszych miejsc)

Najpiękniejszy rodzinny ogród działkowy, zgłoszony przez Polski Związek Działkowców, Okręgowy Zarząd, Delegatura Rejonowa w Zabrzu – Rodzinny Ogród Działkowy „TULIPAN” przy ul. Kruczkowskiego. 

Konkurs „Zielone Zabrze” organizowany jest cyklicznie w granicach administracyjnych miasta Zabrze, począwszy od roku 1996. Zasadniczym celem konkursu jest pobudzenie inicjatyw lokalnych oraz zachęcenie mieszkańców do upiększania miasta Zabrze poprzez tworzenie i dbałość o zieleńce, ogrody przydomowe, ogrody działkowe i balkony.