Nawiązywanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej dla przedsiębiorców MŚP

22.09.2015

Interesujące szkolenie dla firm z sektora MŚP – trzy kluczowe tamaty, których znajomość pomaga w podjęciu skutecznej ekspansji na rynki międzynarodowe: szanse i warunki podejmowania współpracy międzynarodowej dla MŚP, klauzula arbitrażowa o charakterze międzynarodowym, projekt Enterprise Europe Network 3. Szczegóły poniżej.
 

Zapraszamy do Zabrza 30 września 2015 roku, ul. Powstańców Śląskich 5-7, , godz.17:00 sala 100 – budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Wolności 286

1.Szanse i warunki podejmowania współpracy międzynarodowej dla MŚP
Działania Śląskiego Centrum Obsługi Importerów i Eksporterów
COIE to Sieć Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera, utworzona w poszczególnych województwach przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Urzędów Marszałkowskich lub agencji rozwoju regionalnego.
COIE dzięki kontaktom z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP na całym świecie,
a także dostępowi do komercyjnych baz danych, świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem lub rozszerzeniem swojej działalności eksportowej.
Jolanta Gacka – Ekspert pro-BIZ w Śląskim COIE w Katowicach.

2.Klauzula arbitrażowa o charakterze międzynarodowym
Prof. dr hab. Bernadetta Fuchs – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej
w Katowicach Pani profesor Bernadetta Fuchs będzie mówiła o korzyściach płynących z zawierania
w umowach międzynarodowych klauzul arbitrażowych. Jak wygląda postepowanie arbitrażowe
o charakterze międzynarodowym i dlaczego jest korzystniejsze dla przedsiębiorców.

3.Zadania dla MŚP związane z projektem Enterprise Europe Network 3.
Bożena Rojewska – Dyrektor w Funduszu Górnośląskim SA, Oddział w Katowicach.

Organizatorzy: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Urząd Miejski w Zabrzu – Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
 

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą gospodarczą z zagranicą.