Nadano imię parkowi w Kończycach

15.09.2015

Za nami główne uroczystości związane z nadaniem imienia kardynała Augusta Hlonda parkowi usytuowanemu przy kościele Bożego Ciała w Kończycach. Wnioskowała o to Rada Dzielnicy Kończyce, Komisja Rady Miasta zajmująca się nazewnictwem zaopiniowała propozycję pozytywnie, a Rada Miasta Zabrze podjęła jednogłośnie stosowną uchwałę.

Park, który otrzymał imię pierwszego biskupa diecezji katowickiej, położony jest między ulicami Paderewskiego, Miłą i Olsztyńską

Uroczystości odbyły się 19 i 20 września br. W sobotę, w parafii pw. Bożego Ciała w Zabrzu-Kończycach, odbył się wernisaż wystawy pt. "Życie i działalność kard. A. Hlonda" oraz Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. Następnie arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki, uroczyście poświęcił park. Przedstawiciele władz miasta na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik, duchowieństwa oraz Rady Dzielnicy w Kończycach zasadzili upamiętniające uroczystość dęby. Natomiast o godz. 18.00 odprawiona została msza św. w kościele p.w. Bożego Ciała.

Na zakończenie dwudniowych obchodów z koncertem "Bogurodzica" w kościele pw. Bożego Ciała w Zabrzu-Kończycach wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny.

Kardynał August Hlond w styczniu 1926 r. został pierwszym biskupem diecezji katowickiej, do której należą Kończyce. Pół roku później papież Pius XI mianował go prymasem Polski. W uzasadnieniu projektu uchwały zabrzańskiej RM o Kardynale napisano: „syn ziemi śląskiej, salezjanin, pierwszy biskup katowicki, prymas kościoła katolickiego w Polsce. Jeden z najwybitniejszych Polaków, prawdziwy przywódca duchowy Polski w latach 1926 – 1948."