Ważne dla bezrobotnych

17.08.2015

Dzisiaj kończy się nabór do udziału w programie specjalnym pn. "Człowiek z inicjatywą” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.
 

W ramach programu PUP oferuje:
• „Pakiet biznesowy” w ramach, którego uczestnik weźmie udział:
• w cyklu zajęć z zakresu biznesu,
• w indywidualnym doradztwie biznesowym przed i po otwarciu własnej działalności gospodarczej,
• w indywidualnym coachingu
• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
• Przestrzeń do pracy – oznacza to miejsce do indywidualnej oraz wspólnej pracy
z pozostałymi uczestnikami programu, w pomieszczeniu odpowiednio wyposażonym
w sprzęt komputerowy i meble biurowe. W/w miejsce do pracy da uczestnikom możliwość przebywania z innymi przyszłymi przedsiębiorcami.

Uczestnikiem programu może zostać osoba, która planuje otworzyć własną działalność gospodarczą oraz spełnia równocześnie następujące warunki formalne:
• jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, jako osoba bezrobotna,
• ma ustalony II lub III profil pomocy,
• kwalifikuje się do przyznania jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej.
 

Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa dostępne są:
• na stronie www.pupzabrze.pl
• w siedzibie urzędu: Zabrze, Pl. Krakowski 9, VII poziom, pok. 7.01, tel. (32) 277 90 38 lub (32) 277 90 12