Trwa budowa nowej elektrociepłowni w Zabrzu

29.06.2015

25 czerwca Fortum podpisało umowy na dostawę trzech kluczowych elementów do nowej elektrociepłowni, która powstanie w Zabrzu. Za produkcję i montaż nowoczesnego kotła fluidalnego będzie odpowiedzialna firma Amec Foster Wheeler. Turbinę wraz z oprzyrządowaniem dostarczy Doosan Škoda Power, z kolei BMH Technology zapewni układ podawania paliwa. Realizacja umów o łącznej wartości ponad 300 mln zł rozpocznie się jeszcze w bm. i potrwa do czasu oddania nowej elektrociepłowni do eksploatacji w trzecim kwartale 2018 r.

Na mocy podpisanej w ub. tygodniu umowy Amec Foster Wheeler dostarczy do nowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym. Dzięki temu do produkcji energii będą mogły być wykorzystywane węgiel, biomasa oraz paliwo alternatywne (RDF – Refuse Derived Fuel), a także miks tych trzech paliw. Ponadto kocioł zostanie wyposażony w nowoczesny kompleksowy system oczyszczania spalin, co wpłynie na ograniczenie emisji szkodliwych substancji na terenie Zabrza i okolic.
Dzięki umowie z Doosan Škoda Power na dostawę turbozespołu wraz z generatorem oraz systemem wymienników ciepłowniczych nowa elektrociepłownia w Zabrzu będzie mogła wytwarzać energię elektryczną i ciepło w ramach jednego procesu technologicznego, czyli kogeneracji. Zapewni to efektywne wykorzystanie paliwa pierwotnego, a także zwiększy sprawność zakładu.
Na potrzeby nowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu firma BMH Technology stworzy i dostarczy zewnętrzny układ podawania węgla i paliwa alternatywnego.
Nowa elektrociepłownia Fortum w Zabrzu charakteryzować się będzie mocą zainstalowaną w paliwie na poziomie 220 megawatów (MW). Całkowita wartość inwestycji wyniesie około 870 mln zł
(ok. 200 mln EURO). Elektrociepłownia będzie zaopatrywała w ciepło sieciowe blisko 70 tys. gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu.