Spotkanie w Rokitnicy

29.06.2015

25 czerwca br., w dawnym Ratuszu przy ul. Jordana 2, odbyło się spotkanie mieszkańców Rokitnicy z Małgorzatą Mańką-Szulik, prezydent Zabrza.

Spotkanie było okazją do zadawania pytań i poruszania kwestii ważnych dla mieszkańców dzielnicy. Wzięli w nim także udział: Główny Inżynier Miasta Grzegorz Janecki, radny Rady Miasta Zabrze Tomasz Olichwer, Rada Dzielnicy Rokitnica na czele z przewodniczącą Rady Ewą Zakrzewską oraz członkowie zabrzańskiego koła nr 10 Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, które było inicjatorem spotkania.
Prezydent Miasta, Małgorzata Mańka-Szulik, podkreśliła, że bardzo się cieszy z zaproszenia i zawsze chętnie uczestniczy w tego typu spotkaniach, gdyż wyjątkowo ceni sobie bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Przytoczyła też kilka przykładów obrazujących to, jak bardzo zmieniła się ostatnio Rokitnica. Nowe inwestycje, remonty, termomodernizacje – to wszystko wpływa na coraz bardziej pozytywny obraz dzielnicy, a także na komfort życia jej mieszkańców.
Zapewniła też, że podobnie, jak w pozostałych dzielnicach miasta, tak i w Rokitnicy, sukcesywnie realizowana będzie lista kolejnych zadań modernizacyjnych, remontowych i inwestycyjnych. W planach jest m.in. remont rokitnickiego żłobka, obu przedszkoli i gimnazjum. Odtworzone zostanie też stare kąpielisko w Rokitnicy.