Konkurs „Woda i Ekologia”

25.06.2015

24 czerwca w Teatrze Nowym w Zabrzu nagrodzono zwycięzców konkursu „Woda i Ekologia" zorganizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.

Projekt realizowany jest przez Gminę Zabrze oraz Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zabrzu, a współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nagrody wręczył zastępca prezydenta miasta Zabrze Jan Pawluch oraz Piotr Niemiec prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Konkurs plastyczny "Woda i ekologia" przeznaczony był dla uczniów klas 1 – 3 szkoły podstawowej. Jego celem było promowanie projektu finansowanego ze środków unijnych, przy pomocy artystycznych form wyrazu, spojrzenie na ekologiczne gospodarowanie wodą oczami najmłodszych mieszkańców, podkreślenie ogromnego znaczenia ochrony wód dla Miasta Zabrze oraz kształtowanie postaw proekologicznych od dziecka.

Laureatami konkursu zostali:
Adam Depta – SP nr 6,
Emilia Szmuc – SP nr 43,
Dajana Ulatowska – SP nr 5,
Dominik Żak – SP nr 43.