30 czerwca 2015r mija termin zgłoszenia do GIODO nowych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI)

01.06.2015

Na początku tego roku weszła w życie zmiana przepisów o ochronie danych osobowych, która powoduje, że każdy przedsiębiorca powinien rozważyć czy chce powołać administratora bezpieczeństwa informacji nowego typu (ABI). Dotyczy to również tych przedsiębiorców, którzy wcześniej powołali już ABI. Zmiana regulacji jest bowiem na tyle istotna, że dotychczasowi ABI mogą pełnić swoją funkcję tylko do 30 czerwca 2015 r.

W myśl ustawy o ochronie danych osobowych art. 7 pkt 4 . administratorem danych wykorzystywanych w zakresie działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę jest przedsiębiorca. Administratorem danych jest sama spółka prawa handlowego, nie zaś jej organy, osoby zasiadające w organach tej spółki lub pełniące w niej funkcje kierownicze.
Administrator danych osobowych ma prawo (nie obowiązek) powoływać administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). przy czym, jeśli takiego administratora nie powoła, to na nim ciążą obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.
Administrator danych jest obowiązany zgłosić powołanie ABI w terminie 30 dni od dnia jego powołania do rejestracji w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

ABI to osoba wyznaczona przez administratora danych do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych. Do obowiązków osoby pełniącej funkcję ABI należy przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Nadzór ten powinien obejmować wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych jakie zachodzą w organizacji, a więc zarówno te, które dotyczą systemów informatycznych jak
i te które tyczą się tradycyjnych ewidencji, kartotek czy zestawień.

Obowiązujące w dziedzinie ochrony danych osobowych akty prawne to:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182)

źródło -> http://compro.pl/pl/oferta/bezpieczenstwo/bezpieczenstwo-i-ochrona-danych-osobowych.html