Przemiany i perspektywy współczesnej rodziny

26.05.2015

27 maja w Hotelu Diament w Zabrzu odbyła się konferencja pt. "Przemiany i perspektywy współczesnej rodziny". Inicjatywa zorganizowana została w ramach VIII Metropolitalnego Święta Rodziny. Patronat objął arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

Podczas spotkania Małgorzata Mańka-Szulik wspominała okoliczności, które przyczyniły się do powstania idei święta rodziny. Wskazała także na przedsięwzięcia podejmowane w Zabrzu, które skierowane są do rodzin m.in. program Rodzina na 5+. Następnie dr Marek Wójtowicz z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przedstawił prezentację nt. wartości życia rodzinnego. Z kolei dr Dariusz Cupiał Fundacji im. św. Cyryla i Metodego zaprezentował temat pt. "Przemiany ról małżeńskich i rodzicielskich we współczesnej rodzinie. Rola matki, rola ojca w rodzinie". Uczestnicy wysłuchali także prezentacji ks. dr Jerzego Dzierżanowskiego z Uniwersytetu Opolskiego ("Poprawna komunikacja pomocą w budowaniu klimatu miłości w rodzinie"), Ludmiły Prusko, doradcę metodycznego w Zabrzu ("Wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie. Zagrożenia"), dr Andrzeja Górnego z Uniwersytetu Śląskiego ("Rodzina w kulturze indywidualizmu"), dr Agaty Woźniak-Krakowian z Akademii im. Jana Długosza ("Media jako czynnik kreujący model rodziny") i ks. Michała Andersko, redaktora naczelnego Radia eM ("Więzi w rodzinie. Jak współcześnie spędzamy czas w rodzinie"). Organizatorem konferencji był Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.