Głosowanie w Zabrzańskim Budżecie Partycypacyjnym

26.05.2015

Pierwsza edycja Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego pokazała, że Zabrzanie są ludźmi aktywnymi, zainteresowanymi sprawami Miasta i dzielnicy, chcącymi aktywnie zmieniać otoczenie. Dowodem takiej pozytywnej aktywności jest złożenie 146 wniosków — z których ostatecznie pod głosowanie poddano 108 wniosków — oraz fakt, że w głosowaniu udział wzięło przeszło 32 tysiące mieszkańców, którzy oddali w sumie prawie 75 tysięcy głosów.
 

W wyniku weryfikacji danych podanych w systemie głosowania z bazami będącymi w dyspozycji Urzędu negatywnie zweryfikowano 3 235 głosów oddanych przez 1 646 osób. Niezgodności polegały w szczególności na podaniu innego imienia lub nazwiska niż wynikało to z danych Urzędu albo też wprowadzono tylko jedno z dwóch nazwisk danej osoby bądź nie wpisywano żadnych danych za wyjątkiem numeru PESEL. Łącznie zatem wyniki głosowania to werdykt 30 787 mieszkańców Zabrza, którzy oddali 71 631 głosów.

W wyniku rozstrzygnięcia dokonanego przez Zabrzan do realizacji wskazanych zostało 13 projektów, które będą realizowane w następujących dzielnicach: Centrum Południe, Centrum Północ, Helenka, Osiedle Mikołaja Kopernika, Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego, Rokitnica, Zaborze Północ oraz Zandka.
 

W załącznikach:

– Projekty wskazanie do realizacji w ramch Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2015 r.

– Wyniki wyboru projektów w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2015 r.