Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gliwice

19.05.2015

Publikujemy zawiadomienie prezydenta miasta Gliwice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do potoku Bielszowickiego poprzez istniejący wylot brzegowy ZE w km 1 + 260 potoku (ŚR.6341.15.2015 z dnia 08.05.2015 r.).