Komunikat

18.05.2015

Śląska Izba Rolnicza i Prezydent Miasta Zabrze informują, że 31 maja 2015 r. dbędą się wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.

– Lokal Wyborczy otwarty będzie w godzinach od 8.00 do 18.00,

– Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej i Lokal Wyborczy: Urząd Miejski w Zabrzu ul. Wolności 286, sala 100 (I piętro).

Spis osób uprawnionych do udziału w wyborach zostanie udostępniony w dniach od 18 maja do 22 maja, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7, pok. 402 w godzinach pracy Urzędu.
Dodatkowych informacji udziela Referat Ewidencji i Udostępniania Mienia Urzędu Miejskiego w Zabrzu (tel. 32 373 33 07). Uczestniczyć w wyborach mogą osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.