Wybrano nowego przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

15.05.2015

15 maja na zaproszenie Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydenta miasta Zabrze i członka Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w Zabrzu odbyła się XXXVIII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (regionalnej organizacji samorządu lokalnego województwa śląskiego). Uczestniczyli w niej delegaci – prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz starostowie reprezentujący 126 gmin i powiatów członkowskich Związku.

W XXXVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP) uczestniczyli m.in. nst. goście: Marek Wójcik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji; Piotr Litwa – wojewoda śląski; Anatolij Pietrowicz Fedoruk – prezes Zarządu Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy, Prezydent Miasta Bucza oraz Garii Garaldowicz Martin – dyrektor wykonawczy Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy.

W trakcie XXXVIII sesji nastąpił wybór nowego przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Został nim Jacek Krywult – prezydent Bielska-Białej. Ustępujący przewodniczący – Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic – kierował Stowarzyszeniem przez ostatnie dwadzieścia lat (od 8 czerwca 1995 r.). Od marca br. prezydent Zygmunt Frankiewicz objął funkcję prezesa Zarządu Związku Miast Polskich. Podczas XXXVIII sesji wyłoniono także nowy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Zgromadzenie Ogólne ŚZGiP przedyskutowało i przyjęło stanowiska w następujących istotnych dla regionu oraz samorządu lokalnego kwestiach: ,,25 postulatów samorządowych na XXV-lecie odrodzonego samorządu terytorialnego”; wpływu sytuacji energetycznej województwa na bezpieczeństwo, konkurencyjność gospodarczą i rozwój województwa śląskiego; dramatycznej sytuacji w górnictwie; planowanej zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego; konieczności przygotowania Kodeksu Oświatowego, który zastąpiłby Kartę Nauczyciela; trudnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia.

W uroczystej części XXXVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego z okazji 25-lecia restytucji samorządu terytorialnego w Polsce uhonorowano wieloletnich samorządowców z woj. śląskiego.