Wiosenne porządki

14.05.2015

W kwietniu br. miasto podpisało osiem umów na bieżącą konserwację terenów zieleni miejskiej. Łączna wartość tych zleceń przekroczyła 3,6 mln zł. Umowy obowiązywać będą przez dwa lata.

Powierzchnia zielonych terenów wymagających pielęgnacji i utrzymania wynosi ok. 127 hektarów. Do sezonu „zabawowego” przygotowane zostały także zabrzańskie piaskownice. W czterdziestu wymieniono piasek. Rozpoczęło się także wiosenne koszenia trawników wokół piaskownic i placów zabaw. Na 27 obiektach, przeznaczonych do aktywnego wypoczynku dzieci, przeprowadzono przeglądy i remonty urządzeń zabawowych. Nowego blasku nabrała także fontanna przy ul. de Gaulle’a. W popularnym zabrzańskim wodotrysku wymieniono dysze oraz system działania.