PONE w Zabrzu

14.05.2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansuje modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Zabrza – PONE.

W bieżącym roku projekt zakłada realizację 505 jednostkowych inwestycji, w tym wymianę źródeł ciepła, montaż kolektorów słonecznych, ocieplenie ścian w budynkach, ocieplenie stropów lub dachów, wymianę okien, montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych. Na każde z tych zadań zostanie udzielona pożyczka i częściowa dotacja w maksymalnej wysokości ponad 5 000 000 zł.

Zasadniczym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery przez kotły zainstalowane w prywatnych domach jednorodzinnych. Ograniczenie tej emisji spowoduje poprawę stanu zdrowia i warunków życia mieszkańców oraz polepszenie walorów estetycznych regionu.

Program ten realizowany jest poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na kotły efektywne i ekologiczne. W ramach programu możliwe jest również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna. Modernizacje prowadzone w ramach programu, oprócz wymiany nieefektywnego źródła oraz zabudowy układów solarnych, obejmują także docieplenie budynku, docieplenie dachu/ stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej.
Najważniejszą zaletą Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest to, że każdy uczestniczący w nim Inwestor otrzyma w formie dotacji częściowe pokrycie nakładów poniesionych przy realizacji inwestycji. Przykładowo: mieszkaniec realizujący w ramach Programu modernizację kotłowni (kotła wraz z osprzętem), otrzyma pomoc od Miasta w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie powyżej maksymalnej kwoty określonej w Regulaminie PONE.

Program realizowany jest przez Urząd Miejski w Zabrzu ze środków pochodzących z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wnioski Mieszkańców o udział w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji przyjmowane są przez cały rok. Aktualnie rozpatrywane są wnioski złożone przed 2 laty.
 

Zabrzański samorząd zaprasza na wystawę dostawców i wykonawców: instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów oraz wykonawców dociepleń przegród budowlanych i wymiany stolarki okiennej szczegóły na stronie: http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/zapraszamy-na-prezentacje