VIII Śląska Konferencja Placówek Promujących Zdrowie

12.05.2015

Zespół ds. Promocji Zdrowia, działający przy Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, zaprasza do udziału w VIII Śląskiej Konferencji Placówek Promujących Zdrowie. Spotkanie odbędzie się 25 maja w Śląskim Centrum Chorób Serca, w Auli im. Prof. Religii przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 w Zabrzu.

Konferencja będzie obejmowała tematykę z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia.
Tematy sesji:
1. Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości u dzieci.
2. Aktywizacja zawodowa pielęgniarek 50+
3. Promocja idei transplantacji narządów.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Osoby, które wezmą w niej udział otrzymają certyfikat. Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00. Rejestracja uczestników od godz. 8.00. Zgłoszenia należy wysyłać na adres email: promocjazdrowia@sccs.pl<mailto:promocjazdrowia@sccs.pl> do 21 maja br.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię, miejsce pracy, zawód, funkcję oraz telefon kontaktowy. Kontakt: Bożena Krymska, tel. 501 330 380.