Maj w Muzeum Miejskim w Zabrzu

23.04.2015

Galeria Café Silesia, ul. 3 Maja 6, tel. 32 777 05 01:
Wystawy:
16 MAJA 2015 r. X NOC MUZEÓW
Wystawa czynna od 16 maja do 30 sierpnia 2015 r.
• „Janusz Kapusta K-dron. Między sztuką a matematyką”
K-dron to bryła geometryczna o kształcie skomplikowanym na pozór. Kiedy wniknie się jednak w genezę jej powstania, podążając za odkrywcą k-dronu – Januszem Kapustą jej forma staje się oczywista i przyjazna.
Kim jest odkrywca?
Janusz Kapusta jest architektem, który interesuje się na tyle filozofią aby studiować ją na Wydziale Filozofii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Jest także świetnym rysownikiem, który jeszcze w latach studenckich rysował w „Szpilkach”, „Radarze”, „ITD”, „Forum”, „Literaturze”. W 1981 roku Janusz Kapusta zamieszkał w Nowym Jorku i natychmiast jego rysunki docenił „The New York Times”, „The Wall Street Journal”, „The Washington Post”, „Graphis”, „Print”, „Nature” gdzie od wielu lat się ukazują. Od kilku lat możemy oglądać jego aktualne rysunki także na łamach „Rzeczpospolitej”. Nie sposób wymienić wszystkie sukcesy, uwieńczone licznymi wyróżnieniami i nagrodami. Znaczone wygranymi konkursami i znaczącymi realizacjami. Przytoczę ostatni przykład. W grudniu 2014 roku Janusz Kapusta razem z Wojtkiem Gorczyńskim i Andrzejem Pawlikiem wygrał międzynarodowy konkurs w Ottawie, Kanada, na pomnik poświęcony ofiarom komunizmu. Pomnik powstanie w prestiżowym miejscu, nieopodal budynku parlamentu, w sercu miasta.
Autor k-dronu to artysta poruszający się równie dobrze w przestrzeni, jak i na płaszczyźnie. Na naszej wystawie będzie można prześledzić twórcze odsłony kolejnych stopni dochodzenia do możliwości plastycznych tej bryły. W listopadzie 2010 roku na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Janusz Kapusta uzyskał stopień doktora, na podstawie dysertacji, której tematem był k-dron. Twórca k-dronu pochylił się także nad możliwościami praktycznego zastosowania odkrytej przez siebie bryły. Zobaczymy więc także utylitarne, czasem trochę zaskakujące zastosowania tej bryły. Zapraszamy w „Noc muzeów” do wejścia w świat k-dronu. Połączenia sztuki i matematyki w dawnych wiekach dawały zawsze rezultaty wyjątkowe. Często koncentrują się one na poszukiwaniu absolutu, proporcji czy idealnej harmonii. Wystawie towarzyszą liczne działania artystyczne i popularyzatorskie.
Już odbyły się warsztaty artystyczne w zabrzańskim plastyku, gdzie uczestnicy – uczniowie mieli za zadanie zaprojektować kilka przestrzeni miejskich Zabrza z użyciem k-dronu. Efekty zaprezentowane zostaną na wystawie. Odbędzie się także spotkanie z Januszem Kapustą.

Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 3, tel. 32 271 56 89:
Wystawa:
16 MAJA 2015 r. X NOC MUZEÓW

• Była taka drużyna… 3 drużyna harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Zabrzu 1945-1950
Wystawa czynna od 16 maja do 22 września 2015 r.
Ekspozycja poświęcona jest krótkiej historii niezwykłej grupy młodych ludzi, którzy działali na terenie Zabrza w ramach odrodzonego po II wojnie światowej Związku Harcerstwa Polskiego. Drużyna ta nie była wówczas jedyną, ale miała to szczęście, że osoby które do niej należały, pamięć o jej istnieniu kultywowały i kultywują do dnia dzisiejszego.
O ile świadomość istnienia harcerstwa i rozpoznawalność tej organizacji jest dziś powszechna, o tyle nie zachowało się zbyt wiele dokumentów i innych archiwaliów, pozwalających na poznanie dokładnej jej historii w Zabrzu, zarówno tej przed- jak i powojennej. Nie ułatwiły tego problemy mnożone ze strony władz, najpierw w niemieckim Hindenburgu, a później w Zabrzu w komunistycznej Polsce uzależnionej od Sowietów. Wiele przekazów bazuje na wspomnieniach harcerzy, które często są dość subiektywnym spojrzeniem na dzieje poszczególnych grup. Na tym tle 3 Drużyna Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Zabrzu wypada najlepiej.
Na ekspozycji będzie można zapoznać się z historią drużyny, z której wyrosło szereg znanych osobistości, jak np. wybitny artysta Roman Nowotarski, aktor Bogusz Bilewski, założyciel Piwnicy pod Baranami w Krakowie Piotr Skrzynecki, a także wielu artystów, inżynierów, lekarzy, nauczycieli. Wystawa ta stała się także pretekstem, do zbadania i przedstawienia dziejów harcerstwa na terenie naszego miasta w latach przed II wojną światową, zarówno jako Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, jak i tego po polskiej stronie granicy, podległego Chorągwi Śląskiej w Katowicach. Część ta stanowi tło porównawcze, ukazujące trudności z jakimi przyszło się mierzyć harcerzom w poszczególnych okresach istnienia. Chronologicznie narracja wystawy urywa się w 1950 r. kiedy to Związek Harcerstwa Polskiego, bazujący na przedwojennej tradycji, ideałach i metodach pracy, uległ likwidacji przez komunistyczną władzę, obawiającej się jego wpływu na dusze i serca młodych ludzi. 3 Drużyna Harcerzy im. T. Kościuszki w Zabrzu zakończyła swą działalność w maju 1950 r., kilka miesięcy przed tym wydarzeniem.
Wernisaż wystawy odbędzie się 16 maja i połączony będzie z obchodami Nocy Muzeów. Przy aranżacji ekspozycji oraz zapewnieniu atrakcji dla zwiedzających Muzeum Miejskie w Zabrzu współpracuje ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Hufcem Zabrze. W programie: wernisaż wystawy, gry i zabawy harcerskie przy gitarze, pokazy sprawności harcerskich, gawęda Komendanta Hufca Zabrze oraz inne atrakcje.
Szczegóły zostaną podane na stronie internetowej Muzeum: http://www.muzeum-miejskie-zabrze.pl

Tematy lekcji muzealnych
Muzeum Miejskie w Zabrzu, Galeria Café Silesia”, ul. 3 Maja 6

Szkoły podstawowe
• K-dron, 11-ścienna łamigłówka – uczestnicy zapoznają się z ideą K-dronu, 11-ściennej bryły, wynalezionej przez Janusza Kapusta polskiego artystę, matematyka i filozofa i która stała się przebojem geometrycznym, ale również niezwykle praktycznym przedmiotem, słynnym na całym świecie W części praktycznej uczniowie wykonują własne modele – szkoły podstawowe – klasy V-VI oraz gimnazja. Prowadzenie: Irena Winder, Dorota Kuder -tel. 032 271-56-89 wewn. 24, 32 777-05-01.

• Śląski strój ludowy, zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi – na lekcji prezentowany jest strój ludowy z kolekcji muzeum, uczestnicy zapoznają się z jego elementami i nazewnictwem. W części plastycznej dzieci wykonują prace z motywem stroju – szkoły podstawowe – prowadzenie: Dorota Kuder, tel. 32-777-05-01
• Zmysły i sztuka – uczestnicy poznają sztukę wszystkimi zmysłami. Warsztaty (również dla dzieci niedowidzących) – szkoły podstawowe – prowadzenie: Dorota Kuder, tel. 32-777-05-01

• Jak to z herbem było? – Podstawy heraldyki oraz dzieje herbu miejskiego, zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi – wykonanie herbu miasta bądź własnego, stosując poznane na lekcji zasady heraldyki – szkoły podstawowe i gimnazjalne – prowadzenie: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Baśnie, podania i legendy – podobieństwa i różnice (przykłady ogólne i zabrzańskie), zajęcia z warsztatami – szkoły podstawowe (klasy IV-VI) i gimnazjalne – prowadzenie: Irena Winder, 32-271-56-89 wewn. 24

• Kto ty jesteś? – szkoły podstawowe. Podczas zajęć dzieci poznają historię oraz symbole Polski i Europy. Zapoznają się z ważnymi dla świata odkryciami geograficznymi i wynalazkami Europejczyków. W części warsztatowej uczniowie biorą udział w pracach plastycznych oraz zabawach ruchowych – prowadzenie: Dorota Kuder, tel. 32-777-05-01
• Niemcy, Polacy, Żydzi w Zabrzu kiedyś żyli – szkoły podstawowe. Zwrócenie uwagi na różnorodność kulturową niegdysiejszego Zabrza, zamieszkałego kiedyś przez Niemców, Polaków i Żydów. W części warsztatowej uczniowie wykonują szyldy warsztatów rzemieślniczych w języku hebrajskim według przygotowanych szablonów oraz dobierają symbolikę do poszczególnych profesji – prowadzenie: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Jan Matejko i jego najwybitniejsze dzieła – szkoły podstawowe. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z życiem i twórczością wybitnego malarza, przeglądając tekę z jego najwybitniejszymi dziełami. Szkoły podstawowe klasy III-VI, gimnazja. Prowadzenie: Iwona Wróblewska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Dawno temu za debrami… Bajki i legendy o początkach Zabrza i nie tylko. Zajęciom towarzyszy gra edukacyjna – szkoły podstawowe, klasy młodsze i przedszkola – prowadzenie: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Café Silesia – ekologiczna planeta – warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, uczestnicy dowiadują się jak łączyć ekologię ze sztuką, jak wyrabiać ekologiczne nawyki i jak nadawać nowe znaczenie rzeczom przeznaczonym do wyrzucenia. Prezentacja współczesnego dizajnu, wykonanego z odpadów. Zajęciom towarzyszą warsztaty edukacyjne w formie zabawy – szkoły podstawowe, klasy młodsze i przedszkola – prowadzenie: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Najpiękniejsze śląskie baśnie i legendy. Zajęciom towarzyszy zabawa edukacyjna, podczas której utrwalana jest wiedza zdobyta w czasie zajęć – prowadzenie: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

Gimnazja i szkoły średnie:
• K-dron, 11-ścienna łamigłówka – uczestnicy zapoznają się z ideą K-dronu, 11-ściennej bryły, wynalezionej przez Janusza Kapusta polskiego artystę, matematyka i filozofa i która stała się przebojem geometrycznym, ale również niezwykle praktycznym przedmiotem, słynnym na całym świecie W części praktycznej uczniowie wykonują własne modele – szkoły podstawowe – klasy V-VI oraz gimnazja. Prowadzenie: Irena Winder, Dorota Kuder – tel. 032 271-56-89 wewn. 24, 32 777-05-01.

• Jak to z herbem było? – Podstawy heraldyki oraz dzieje herbu miejskiego, zajęcia połączone z warsztatami plastycznymi – wykonanie herbu miasta bądź własnego, stosując poznane na lekcji zasady heraldyki – szkoły gimnazjalne – prowadzenie: Irena Winder, tel. 32-271-56-89 wewn. 24

• Baśnie, podania i legendy – podobieństwa i różnice (przykłady ogólne i zabrzańskie), zajęcia z warsztatami – szkoły gimnazjalne – prowadzenie: Irena Winder, 32-271-56-89 wewn. 24

• Mistrzowie malarstwa polskiego (Leon Wyczółkowski, Ferdynand Ruszczyc, Wacław Koniuszko, Walery Eliasz Radzikowski) – gimnazja i szkoły średnie – prowadzenie: Iwona Wróblewska, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

• Śladami tradycji – życie codzienne i odświętne dawnych społeczności górniczych w malarstwie P. Wróbla, E. Gawlika, W. Pieczki, E. Bąka – gimnazja i szkoły średnie – prowadzenie: Jadwiga Pawlas-Kos, tel. 32-271-56-89 wewn. 30
• Śląskie zabawy i uciechy w malarstwie naiwnym regionu – gimnazja – prowadzenie: Jadwiga Pawlas-Kos, tel. 32-271-56-89 wewn. 30
• Śląsk zwyczajny i niezwyczajny w sztuce regionu – Ociepka, Sówka, Wróbel – gimnazja i szkoły średnie – prowadzenie: Jadwiga Pawlas-Kos, tel. 32-271-56-89 wewn. 30

Gimnazja, szkoły średnie, osoby dorosłe:

• Zabrze miastem granicznym – gimnazja i szkoły średnie, osoby dorosłe – prowadzenie: Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26
• Krótka historia Zabrza – gimnazja i szkoły średnie, osoby dorosłe – prowadzenie: Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26
• Ulica Wolności, której już nie ma – gimnazja, szkoły średnie, osoby dorosłe – prowadzenie: Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26
• Nieistniejące pomniki zabrzańskie – gimnazja, szkoły średnie, osoby dorosłe – prowadzenie: Piotr Hnatyszyn, tel. 32-271-56-89 wewn. 26