Sesja Rady Miasta Zabrza

16.04.2015

W najbliższy poniedziałek, 20 kwietnia, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się IX sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych jedenaście projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2015 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2015-2028,
3) określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2015 roku w wysokości 20 mln zł.,
4) nadania statutu Muzeum Miejskiemu w Zabrzu,
5) nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej nr 1 w Zabrzu,
6) przystąpienia Miasta Zabrze do spółki GÓRNIK ZABRZE HANDBALL Sp. z o. o.,
7) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze,
8) wyłączenia publicznego IV Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, pl. Traugutta 1,
9) wyłączenia publicznego X Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu, ul. Płaskowickiej 2,
10) przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2016,
11) wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze.