Rekrutacja do przedszkoli

16.04.2015

W kwietniu rozpoczęła się rekrutacja dzieci do publicznych placówek przedszkolnych w Zabrzu.

Podobnie, jak w latach ubiegłych nad naborem czuwa specjalny system elektroniczny. 14 kwietnia, na stronie internetowej https://przedszkola-zabrze.nabory.pl została opublikowana oferta przedszkoli biorących udział w rekrutacji. Rodzice mają prawo wybrać trzy placówki, wpisując je we wniosku od najbardziej do najmniej preferowanej. Zapisać dziecko do przedszkola można na dwa sposoby. Rodzice samodzielnie wypełniają formularz w wersji elektronicznej, który jest dostępny na stronie internetowej. Po wypełnieniu, wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz z załącznikami. Druga możliwość adresowana jest do osób nieposiadających dostępu do Internetu. Mogą one zwrócić się bezpośrednio do pracownika przedszkola z prośbą o wypełnienie wniosku. Nabór przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora placówki.
 

Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie list oraz indywidualnie w Internecie, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie, unikatowego loginu i hasła. Jeżeli dziecko nie zostanie przyjęte, można odwołać się od tej decyzji. Rodzice mają czas do 27 kwietnia, aby zapoznać się z ofertą zabrzańskich placówek przedszkolnych i złożyć wnioski z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami. Do 11 maja potrwa weryfikacja i potwierdzanie informacji zawartych we wnioskach. W ciągu dwóch kolejnych dni analizą rekrutacyjnych danych zajmie się system informatyczny. 13 maja zostanie ogłoszona lista dzieci zakwalifikowanych, bądź nie, do konkretnego przedszkola. Od tej daty rodzice będą mieli sześć dni na to, aby potwierdzić, że nie zmienili decyzji.19 maja zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych (bądź nie) do danego przedszkola wraz z informacją o wolnych miejscach w innych placówkach.