Konferencja dla dyrektorów szkół i nauczycieli

16.04.2015

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Zabrzu oraz doradca metodyczny z biologii i przedmiotów pokrewnych w Zabrzu zapraszają dyrektorów szkół oraz nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących II, III i IV etapu edukacyjnego na konferencję pt. „Narzędzia TOC – wykorzystanie w analizie i realizacji podstaw programowych oraz nauce krytycznego myślenia”. Konferencję poprowadzi Maciej Winiarek, lider TOC w Polsce.

Czym jest TOC? Skrót pochodzi od angielskiej nazwy Theory of Constraints – Teoria ograniczeń. To uniwersalny program edukacyjny rozwijający myślenie krytyczne do zastosowania na wszystkich poziomach edukacyjnych i do treści edukacyjnych wszystkich nauczanych przedmiotów. Podstawowym zadaniem programu TOC w przypadku edukacji jest pomoc w odpowiedzi na trzy pytania: Co należy zmienić? W co należy zmienić? Jak należy to zmienić? Narzędzia TOC uczą planowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji przez uczniów i przewidywania ich konsekwencji, poprawnej komunikacji w klasie, analizy konfliktów i sposobów ich rozwiązywania. Więcej informacji o narzędziach TOC można znaleźć na stronie www.toc.edu.pl
Konferencja odbędzie się 22 kwietnia, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 przy ul. gen. Andersa 64 w Zabrzu, w godz. 14.30-17.00. Organizatorzy proszą by zgłoszenia udziału w konferencji przesyłać na adres kskirmuntt@interia.pl do 18 kwietnia. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nazwę i numer szkoły oraz nauczany przedmiot.