Wizyta delegacji z Lund

15.04.2015

Od 8 do 15 kwietnia w naszym mieście przebywała delegacja pracowników naukowych oraz studentów z Międzynarodowego Instytutu Przemysłowej Ekonomiki Środowiska Uniwersytetu Lund. Ich wizyta miała na celu pogłębienie współpracy na rzecz wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań w zakresie urbanistyki, transportu i energetyki.

W ramach tej wizyty w sali historycznej Ratusza Miejskiego zorganizowane zostało spotkanie podczas którego studenci z Lund, pod kierownictwem prof. Mikaela Backmana, zaprezentowali projekt na temat Inteligentnych Rozwiązań Energetycznych dla „Nowego Miasta” w Zabrzu. Projekt zakłada m.in. maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W spotkaniu udział wzięła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego.

Przypomnijmy, że umowa partnerska pomiędzy Miastem Zabrze a Miastem Lund podpisana została w 1990 roku. Od początku priorytetem była współpraca na rzecz ochrony środowiska, wymiana młodzieży oraz zespołów artystycznych. Ważnym elementem jest współpraca naukowa z Instytutem Przemysłowej Ekonomiki Środowiska Uniwersytetu w Lund. Grupa naukowców od 2006 roku realizuje na terenie Zabrza projekty badawcze z zakresu ochrony środowiska, które stanowią cenny wkład w rozwój miasta. Efektem współpracy Zabrza z Lund jest nawiązanie współpracy pomiędzy firmą Vireo Energy AB a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zabrzu w zakresie zagospodarowania gazu powstającego w wyniku zamknięcia części składowiska odpadów komunalnych w Zabrzu. Od czerwca 2012 r. firma Vireo wykorzystuje gaz do produkcji ciepła i energii elektrycznej.