Prace na terenie Sztolni Królowa Luiza

02.04.2015

Równolegle w kilku miejscach trwają prace związane z oddaniem do użytku całego kompleksu Sztolni Królowa Luiza.

W najbliższym czasie zakończy się adaptacja budynku nadszybia szybu „Carnall". Zwiedzający właśnie tam rozpoczną swoją podziemną przygodę. Blasku nabiera także budynek Łaźni Łańcuszkowej. Do tej pory wykonano m.in. remont dachu, przeprowadzono renowację elewacji zewnętrznej, wymieniono okna i drzwi oraz wzmocniono fundamenty budynku. Zgodnie z planem prace budowlane w Łaźni mają zakończyć się w połowie maja. Praktycznie gotowa jest już naziemna kładka wiodąca od Łaźni wprost na teren naziemnej strefy Sztolni.
Powstaje także wyrobisko łączące parking znajdujący się poniżej Łaźni z rejonem podszybia szybu „Carnall”. Wykonawca wykonał i zabezpieczył wkop, a do lipca powinno zostać ukończone dojście do Sztolni na głębokości ok. 46 m. Cały chodnik został przewidziany jako dodatkowe wejście do Sztolni.
Od listopada ubiegłego roku przy szybie „Carnall” można zwiedzać dwie nowe wystawy. „Niezwykła historia. Kopalnia Królowa Luiza-Zabrze w latach 1791-1998" przedstawia dzieje jednej z najstarszych, największych i najnowocześniejszych kopalń węgla kamiennego w Europie. Z kolei „Kopalnia Edisona" zlokalizowana w zabytkowym pomieszczeniu kopalnianej rozdzielni 6kV, dokumentuje postęp, jaki dokonał się w górnictwie węglowym dzięki masowemu wykorzystaniu elektryczności. Wystawie towarzyszy pokaz pracy cieszącej się międzynarodowym zainteresowaniem zabytkowej maszyny parowej z 1915r. o mocy 1500 koni mechanicznych.
Trwa również procedura wyłaniania wykonawcy, który przygotuje infrastrukturę turystyczną przy ul. Sienkiewicza. Trzeba tam dokończyć prace w pomieszczeniu obsługi turystów oraz wyremontować budynek nadszybia i obmurza szybu „Wilhelmina". Szyb pozwoli turystom zjechać do chodnika węglowego w pokładzie 510, gdzie trwają prace zabezpieczające i adaptacyjne.
Z początkiem wiosny na terenie przyszłego Parku 12c rozpoczęły się roboty związane z wyrównaniem i uzbrojeniem terenu. W tym samym czasie w Niemczech powstają eksponaty mające stanowić największe atrakcje Parku, tworzonego głównie z myślą o najmłodszych i nawiązującego do zagadnień związanych z węglem i energią.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu podpisało niedawno umowę na budowę stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu podziemnych wyrobisk Sztolni. Jednym z elementów tego systemu będzie otwór o średnicy 1,2 m, który na początku ubiegłego roku został wykonany na działce przy ul. Wolności 333.Wykonawca, projektując budynek stacji wentylatorów wzorować się będzie na górniczych wieżach wyciągowych typu Malakov czyli murowanych, czworokątnych wieżach szybowych, budowanych w XIX w.