Dofinansowanie usług proinnowacyjnych

31.03.2015

Wyprzedź konkurencję i skorzystaj z dofinansowania usług proinnowacyjnych! Sprawdź ofertę projektu systemowego PARP pn.: ,,Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw!
 

Skorzystaj ze wsparcia na:

1. Audyt Innowacyjności
Celem audytu innowacyjności jest ocena potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie możliwości wdrożenia nowego bądź ulepszonego produktu lub usługi.
Audyt innowacyjności obejmuje ocenę potrzeb przedsiębiorcy oraz potencjału w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu lub usługi. Ocenie może podlegać także wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub organizacyjnej.

2. Doradztwo we wdrożeniu innowacyjności to usługa mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez poprawę istniejącego bądź wdrożenie nowego produktu lub usługi. Akredytowaniu konsultanci pomogą we wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań.

Liczba przedsiębiorstw, które mogą wziąć udział w projekcie jest ograniczona.

Więcej informacji -> www.ksi.gapr.pl