Bezpłatne porady prawne

30.03.2015

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH Z ZAKRESU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONYCH W SIEDZIBIE ZCRP
Godziny konsultacji:
Poniedziałek 14:00 – 17:00
Piątek 7:30 – 10:30
Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną (32) 273-97-70

W związku z licznymi zapytaniami przypominamy, co na temat odstąpienia od umowy na odległość mówi nowa ustawa zatytułowana „O prawach konsumenta” z 25 grudnia 2014 r.
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość (telefon, internet) lub poza lokalem przedsiębiorstwa przez konsumenta może nastąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
Termin do wykonania prawa odstąpienia jest różny w zależności od przedmiotu umowy.
Najczęściej jednak bieg 14-dnioweo terminu będzie rozpoczynał się z momentem objęcia przez konsumenta rzeczy w posiadanie.
Konsument musi zostać poinformowany o prawie do odstąpienia. Jeśli takiej informacji nie otrzymał prawo do odstąpienia wygasa dopiero po upływie roku od dnia upływu 14 dniowego terminu.
Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie odpowiedniego oświadczenia przed jego upływem.
Wzór pouczenia o odstąpieniu i oświadczenia o odstąpieniu stanowią załączniki do nowej ustawy – może link do nowej ustawy np.: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827