Pomost w Zabrzu

26.03.2015

Miasto współpracuje z fundacją pomagającą byłym więźniom.

Szefem Fundacji Pomost jest Edward Szeliga, który sam był kiedyś więźniem, a teraz pomaga innym osobom opuszczającym zakłady karne. Wielu wychodzących na wolność nie radzi sobie z nową sytuacją. Mają problemy ze zdobyciem pracy, a niektórzy nie mają nawet dokąd wrócić, ponieważ rodziny zerwały z nimi kontakty. W interesie całego społeczeństwa leży, aby byli więźniowie wrócili do normalnego życia. Na tym, m.in. polega misja Pomostu. Fundacja POMOST dysponuje już lokalem użytkowym, położonym w Zabrzu przy ul. Wolności 274 z przeznaczeniem na siedzibę w której będą mogły odbywać się konsultacje oraz terapie dla osób bezradnych życiowo, uzależnionych od alkoholu oraz opuszczających zakłady karne. Kolejnym krokiem jest stworzenie mieszkania chronionego dla osób opuszczających zakłady karne.

Planowane przedsięwzięcie przewiduje remont i przebudowę pomieszczeń na II piętrze budynku położonego w Zabrzu przy ul. Wolności 274 (obok siedziby Fundacji) mające na celu przygotowanie mieszkania chronionego, w którym znajdować będą się 5 pokoi, kuchnia jadalnią , Łazinka i toalety. Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosić będzie 137,61 m2.
Obecnie trwają prace nad wyborem wykonawcy prac remontowych. Przewidywany koszt prac wynosić będzie ok. 140 000 zł. I poniesie je Miasto Zabrze.