Wyróżnienie za działania kulturalne

23.03.2015

20 marca w Warszawie zostały ogłoszone wyniki VII edycji Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokraji Lokalnej. Miasto Zabrze otrzymało wyróżnienie za działania kulturalne podejmowane w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny.

Jak czytamy w uzasadnieniu Zabrze otrzymało wyróżnienie w kategorii jednostek samorządowych za przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w latach 2013-2014 w znaczący sposób przyczynily się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności jako podstawowych czynników rozwoju samorządności i demokracji lokalnej. Urząd Miejski w Zabrzu od 2008 roku poprzez organizację Metropolitalnego Święta Rodziny pragnie zwrócić uwagę mieszkańców śląskich miast na ciągle zbyt mało dostrzegane wartości życia rodzinnego. Chce także przypomnieć i spopularyzować Kartę Praw Rodziny przedłożoną przez Stolicę Apostolską . W działanie włączyły się gminy, powiaty, stowarzyszenia i organizacje społeczne, a także osoby indywidualne. Bardzo szeroki ruch zorganizowania imprez: spotkań, koncertów, kiermaszy, imprez rekreacyjno-sportowych, pikników rodzinny czy konkursów tematycznych. O idei nagrody opowiadał prof. Jerzy Stępień, przewodniczący kapituły a zarazem prezes FRDL. Mówił, że nagrody są przyznawane za budowanie demokracji lokalnej w Polsce poprzez lokalne inicjatywy kulturalne. Podczas konferencji, wpisującej się w obchody 25-lecia samorządności, wspomniana została sylwetka prof. Jerzego Regulskiego. Wyświetlony został film „Siła przewiercania” w reż. Ewy Żmigrodzkiej-Zwolińskiej. Patronat nad wydarzeniem sprawował Polski Komitet ds. UNESCO i Narodowe Centrum Kultury.

Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej