Forum nowoczesnej ochrony zdrowia

16.03.2015

W dniach 27-28 marca br. w Hotelu Diament w Zabrzu odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja pn. "MedTrends – Polsko-Brytyjskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia". W naszym mieście odbędzie się interdyscyplinarna międzynarodowa dyskusja o roli, znaczeniu i kierunkach rozwoju telemedycyny w Europie.

 

 

Celem spotkania jest omówienie aktualnych zagadnień związanych z telemedycyną, jej rolą i znaczeniem w nowoczesnej profilaktyce, diagnostyce i leczeniu XXI wieku, a także dyskusja nad kierunkami rozwoju e- i m-Zdrowia w Polsce i na świecie. Czy i w jaki sposób telemedycyna może pomóc pacjentom i lekarzom w procesie leczenia? Czy faktycznie nowoczesne e-i m-rozwiązania mogą przyczynić się do zahamowania lub spowolnienia przebiegu choroby? Czy mogą pozytywnie wpłynąć na zwiększenie poziomu świadomości zdrowotnej pacjenta, poprawę w zakresie stosowania się do wytycznych lekarza (medical compliance), wzrost poczucia odpowiedzialności i aktywnego uczestnictwa chorego w procesie leczenia? Czy rzeczywiście zastosowanie telemedycyny może przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa, jakości, koszt-efektywności leczenia?

Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć znakomici goście konferencji MedTrends: uznani w kraju i zagranicy eksperci m.in. z dziedziny kardiologii, diabetologii, geriatrii, hipertensjologii, onkologii, zdrowia publicznego, psychologii, biocybernetyki, biotechnologii, informatyki.

MedTrends to pierwsza w kraju interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja, poświęcona innowacjom w medycynie: ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, medycyny, bioinżynierii, informatyki, nowych technologii oraz świata biznesu z Polski i innych krajów europejskich. Spotkanie przyczyni się do lepszej integracji środowisk, celem wspólnego wypracowania optymalnych – pod względem klinicznym, naukowym, etycznym, technologicznym i biznesowym – założeń dla rozwoju nowoczesnych rozwiązań e- i m-Zdrowia.

W programie spotkania m.in.: zabrzański model telekonsultacji medycznej – nowe rozwiązanie służące poprawie jakości i dostępności do specjalistycznej opieki medycznej (videokonsultacja pacjent-lekarz POZ-lekarz z ośrodka specjalistycznego), e-diabetologia – nowoczesne narzędzia wsparcia pacjenta z cukrzycą, care anytime&anywhere – innowacyjne rozwiązania telemedyczne dla pacjentów i lekarzy, telerehabilitacja, narzędzia e-Zdrowia dla poprawy bezpieczeństwa i jakości życia osób starszych, m-Zdrowie – innowacyjne polskie i brytyjskie rozwiązania w prewencji chorób cywilizacyjnych, prezentacja topowych na rynku startup’ów związanych ze zdrowiem.

Głównym organizatorem i inicjatorem konferencji MedTrends jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia – uruchomione w 2011 roku w Zabrzu centrum inicjatyw, rozwoju i wdrażania innowacji w medycynie, którego celem jest m.in. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych i wieku podeszłego oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju i transferu nowych rozwiązań związanych z nauką, medycyną, nanomedycyną, bioinżynierią do gospodarki. Współorganizatorami – Urząd Miasta Zabrze oraz Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, referencyjny w Polsce, uznany w Europie wysokospecjalistyczny ośrodek akademicki, zajmujący się nowoczesną diagnostyką i leczeniem chorób serca, naczyń i płuc. Po stronie brytyjskiej współgospodarzem spotkania jest Ambasada Brytyjska w Polsce, znana z podejmowanych licznych działań na rzecz rozwoju innowacyjności w Europie (m.in. projektu Innovation is Great).

Szczegółowe informacje na temat programu naukowego, wykładowców, koncepcji konferencji: www.medtrends.pl